סקר דעת קהל בקרב הציבור הפלשתיני ביו"ש 

 

עבור: JERUSALEM SUMMIT

 ע"י: מאגר מוחות מכון מחקר ויעוץ בינתחומי בע"מ

 22 בנובמבר 2004

  

א. מבוא

 

לבקשתכם ערכנו סקר דעת קהל, בקרב הציבור הפלשתיני בשטחי יהודה ושומרון, במטרה לעמוד על עמדותיו בנושאים אקטואליים ובנושאים הקשורים לאיכות חייו כיום ובעתיד.

הסקר נערך במיוחד עבור כנס ירושלים.

 

ב. השיטה

 

הסקר נערך בשיטה של ראיונות פנים אל פנים, בשפה הערבית, בתאריכים ה-15-21.11.2004 בשעות היממה השונות, באמצעות שאלון מובנה בשפה הערבית, בקרב מדגם אקראי של 526 משיבים המייצג את האוכלוסייה הבוגרת בשטחי יהודה ושומרון (גילאי 17 ומעלה). טעות הדגימה המירבית 4.5% בהתייחס לאומדנים השונים.

 

 

הדגימה והראיונות האישיים נערכו ע"י סוקרי מכון המחקר הפלשתיני לדעת קהל :

THE PALESTINIAN CENTER FOR PUBLIC OPINION

בניית השאלון, הזנת הנתונים למחשב, העיבוד הסטטיסטי והפקת דו"ח מסכם נעשו ע"י מכון המחקר מאגר מוחות.

 

ג. עורכי הסקר

 

הסקר נערך ע"י מאגר מוחות מכון מחקר וייעוץ בינתחומי בע"מ בניהולם של פרופ' יצחק כ"ץ מנכ"ל, פרופ' ברוך מבורך מנהל מדעי, ואמיר הורקין מנהל המחקר. בשיתוף פעולה עם

THE PALESTINIAN CENTER FOR PUBLIC OPINION בניהולו של ד"ר נביל קוקלי.

נוסח שאלות הסקר

 

 

1. עד כמה את/ה מרוצה כיום, באופן כללי, מאיכות החיים שלך ושל משפחתך?

 

 

2. לפי דעתך, מה הסיכויים שאיכות החיים שלך ושל משפחתך תשתפר באופן משמעותי במהלך השנתיים הקרובות?

 

3. האם את/ה חושב/ת שהנהגת הרשות הפלשתינאית עושה או לא עושה מספיק כיום בכדי לשפר את איכות החיים של האוכלוסייה הפלשתינאית?

 

4. האם את/ה חושב/ת שהנהגת הרשות הפלשתינאית מסוגלת או לא מסוגלת לשפר את איכות החיים של האוכלוסייה הפלשתינאית בעתיד הקרוב?

 

5. האם את/ה חושב/ת שהרשות הפלשתינאית מאופיינת בשחיתות?

 

 

6. לפי דעתך, מה הסיכויים שהרשות הפלשתינאית תטפל ותפתור באופן משמעותי את תופעות השחיתות במהלך השנתיים הקרובות?

 

 

7. האם בשנים האחרונות שקלת או לא שקלת לעזוב את מקום המגורים שלך ולעבור לחיות ולגור באופן קבוע במדינה אחרת?

 

 

8. אם היו לך כיום יכולת ואמצעים מספיקים לעבור לגור באופן קבוע במדינה אחרת, האם היית עובר/ת או לא עובר/ת?

 

 

9. מה היה גורם לך לעבור לגור באופן קבוע במדינה אחרת


 

שאלה

תמצית תוצאות הסקר

1.

רוב האוכלוסייה הפלשתינאית אינה מרוצה מאיכות חייה כיום (63% מרוצים בצורה בינונית בלבד ומטה וקרוב ל- 40% " לא מרוצה" או "מאוד לא מרוצה")

2.

רק כשליש (% 37) סבור כי יש סיכויים טובים לשיפור איכות החיים שלו בשנתיים הקרובות.

רוב האוכלוסייה (60%) אינה סבורה כך.

3.

רוב האוכלוסייה (53%) סבור שהרשות הפלשתינית אינה עושה מספיק כדי לשפר את איכות החיים שלה.

4.

41% סבורים שהרשות הפלשתינית אינה מסוגלת לשפר את איכות החיים של האוכלוסייה הפלשתינית בעתיד הקרוב.

5.

כמעט מחצית בקרב האוכלוסייה (46%) סבור שהרשות הפלשתינית מאופיינת בשחיתות.

6.

רק כרבע (27%) סבור כי יש סיכויים טובים שהרשות הפלשתינאית תטפל ותפתור באופן משמעותי את תופעות השחיתות במהלך השנתיים הקרובות.

כ-70% סבורים שיש סיכויים בינוניים ומטה בלבד לכך שהרשות הפלשתינאית תטפל ותפתור באופן משמעותי את תופעות השחיתות במהלך השנתיים הקרובות כשליש (31% סבורים שהסיכויים "גרועים" או "גרועים מאוד").

7.

42% מקרב הפלשתינאים מצהירים כי שקלו לעזוב את מקום המגורים שלהם ולעבור לחיות ולגור באופן קבוע במדינה אחרת.

8.

מחצית האוכלוסייה (50%) לא שללה את האפשרות לעבור לגור באופן קבוע במדינה אחרת, במידה והיו להם יכולת ואמצעים מספיקים לעשות זאת. 41% שללו אפשרות זו.

קרוב ל-20% (17%) מצהירים בצורה מפורשת כי היו עוברים לגור באופן קבוע במדינה אחרת, במידה והיו להם יכולת ואמצעים מספיקים.

9.

בתשובה לשאלה כללית "מה היה גורם לך לעבור באופן קבוע למדינה אחרת?", רק 15% השיבו שאין שום כגורם כזה, ואילו 71% מנו מספר גורמים כאלה, בהם: הבטחת מקומות עבודה בחו"ל(16%), סיוע כספי משמעותי(19%), הבטחת מקום מגורים וחינוך ברמה טובה (14%) ועוד.

 

 

מאפיינים סוציו-דמוגרפיים

 

מין המשיב:

 

התשובות

אחוזים

1. גברים

53%

2. נשים

47%

סה"כ

100%

 

אזור מגורים:

 

התשובות

אחוזים

1. ג'נין

12%

2. שכם

16%

3. ראמללה

13%

4. בית לחם

11%

5. מזרח ירושלים

5%

6. חברון

18%

7. יריחו

3%

8. טול כרם

13%

9. טובאס

3%

10. קלקיליה

2%

11. סלפית

4%

סה"כ

100%

 

סוג היישוב:

 

התשובות

אחוזים

1. עיר

40%

2. כפר

49%

3. מחנה פליטים

11%

סה"כ

100%

 

גיל:

 

קבוצות גיל

אחוזים

17-25

34%

26-35

32%

36-60

32%

61 ומעלה

2%

סה"כ

100%

 

 

שנות לימוד:

 

שנות לימוד

אחוזים

עד 6 שנים

7%

6-12

45%

13-16

44%

17 ויותר

4%

סה"כ

100%

מס' שנות לימוד ממוצע

12

 

 

מס' הנפשות המתגוררות איתך?

 

מס' נפשות

אחוזים

עד 3

6%

4-7

34%

8-12

51%

13 ויותר

9%

סה"כ

100%

מס' נפשות ממוצע

8

 

מצב משפחתי:

התשובות

אחוזים

1. נשוי

65%

2. רווק/ה

32%

3. גרוש/ה

2%

4. אלמן/ה

1%

סה"כ

100%